TOŽ VITAJTE, milí, mladí a zrelí mašinkári, vláčikovia, autíčkari, domčekári, krajinkári, stavitelia mostov a ciest, tunelári, jednoducho všetci tvorcovia a realizátori rôznych možných aj nemožných pidi nápadov. Vám všetkým nech tieto stránky prinášajú potešenie a možno časom aj nejakú tú inšpiráciu pre tvorbu vášho vlastného minisveta.

Skôr ako začnem vyprávať svoj príbeh, pre lepšiu orientáciu vám predstavím štruktúru týchto stránok. Stránky sa skladajú zo sekcií, ktoré na seba nadväzujú a vytvárajú tak ucelený prehľad o mojom modelárskom živote. Pri prvom otvorení stránok odporúčam ísť pekne zaradom, (History - Dedovo Enko - Krasota ...) pri ďalších vstupoch vás už nasmeruje krátka správička v Novotinkách.

dedo / zbyneksvoboda63@gmail.com


NOVOTINKY

02. 04. 2017    Modelárska sezóna 2016 - 2017 skončila.

Čas je neúprosný priatelia... Keď som koncom februára vyhlásil, že stavbu Dedovho Enka považujem za dokončenú, v kútiku duše som dúfal, že do konca tejto sezóny (31.3.) dám ešte detaily a cez leto sa už budem iba kochať...

Nešlo to však tak rýchlo a už to nešlo ani od ruky... drótikovanie mi zobralo veľa času a taktiež opätovné sprevádzkovanie po takmer dvoch rokoch nebola žiadna prechádzka... A vôbec, netreba to síliť, netreba to pokaziť... radšej si detailíky dôsledne premyslím a keď zasa  nájdem trošku času - tak to oživím.

Lúčim sa tedy s vami celkovým pohľadom na súčasný stav katastra Alžbetinho dvora a ďakujem vám všetkým za priazeň, ktorou ste ma sprevádzali nie len túto sezónu, ale počas celej stavby tejto malej 3 a pol metrovej obývačkovej diorámky pod názvom Dedovo Enko.

váš dedo

TOPlist